Wet kinderopvang

 • Wat bieden wij?

  • • dagopvang en buitenschoolse opvang;
  • • laag uurtarief;
  • • ruime openingstijden;
  • • kleine groepen zodat kinderen de aandacht krijgen die ze   verdienen;
  • • wij zijn het gehele jaar open;
  • • een hippe en frisse uitstraling;
  • • een gecertificeerd VVE piramide organisatie; een divers   activiteiten programma dat de ontwikkeling stimuleert op   een speelse wijze;
  • • centraal gelegen;
  • • interne coach voor de pedagogisch medewerkers, om de   kwaliteit te waarborgen;
  • • all-inclusive: u hoeft alleen maar een knuffel en speentje   mee te geven.
  LifeStyleXperience RTL4 en RTL5

Sinds 2005 is kinderopvang geregeld in de Wet kinderopvang. Deze wet gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, overheid en werkgevers. De wet regelt (het toezicht op) de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang.
OCW is verantwoordelijk voor het kinderopvangbeleid. Vanaf 2007 is er een verplichte werkgeversbijdrage voor kinderopvang. Ouders kunnen via de Belastingdienst een kinderopvangtoeslag ontvangen. Het gaat om werkende ouders en ouders die een studie of traject volgen om aan het werk te gaan en die gebruik maken van formele kinderopvang.

De GGD toetst in opdracht van de gemeenten de kwaliteit van de opvang in kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang. De eisen waaraan de kinderopvang moet voldoen staan in de externe link: Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). De aanbieders en afnemers van kinderopvang hebben samen de wettelijke kwaliteitseisen ingevuld in landelijke kwaliteitseisen. Die afspraken zijn vastgelegd in het convenant kwaliteit kinderopvang.Voorbeelden van deze landelijke kwaliteitseisen voor kinderopvang zijn:

 • Elke aanbieder van kinderopvang moet een pedagogisch beleidsplan hebben. Hierin kunnen de ouders lezen welke visie het kindcentrum heeft over de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen. Maar er staat ook specifieke informatie in het plan over bijvoorbeeld de groepsomvang en de leeftijdsopbouw van de groep.
 • De huisvesting van de kinderopvang moet aan eisen voldoen. Zo moet er op de dagopvang een afzonderlijke slaapruimte voor kinderen tot 1,5 jaar zijn. En zowel bij dagopvang als buitenschoolse opvang moet er per kind 3,5 m2 oppervlak in de groepsruimte beschikbaar zijn.

Individuele ouders kunnen met klachten over de kinderopvangorganisatie terecht bij de klachtencommissie waarbij de organisatie is aangesloten. Welke klachtencommissie dat is, staat in de klachtenregeling van de organisatie. Op de regeling voor individuele ouders is de externe link: Wet klachtrecht cliƫnten Zorgsector van toepassing.

Meer informatie over de Wet kinderopvang vindt u op:

De website van www.minocw.nl