Wet Kinderopvang

Njoy

Sinds 2005 is kinderopvang geregeld in de Wet kinderopvang. Deze wet gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, overheid en werkgevers. De wet regelt (het toezicht op) de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang.
OCW is verantwoordelijk voor het kinderopvangbeleid. Vanaf 2007 is er een verplichte werkgeversbijdrage voor kinderopvang. Ouders kunnen via de Belastingdienst een kinderopvangtoeslag ontvangen. Het gaat om werkende ouders en ouders die een studie of traject volgen om aan het werk te gaan en die gebruik maken van formele kinderopvang.

De GGD toetst in opdracht van de gemeenten de kwaliteit van de opvang in kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang. De eisen waaraan de kinderopvang moet voldoen staan in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). De aanbieders en afnemers van kinderopvang hebben samen de wettelijke kwaliteitseisen ingevuld in landelijke kwaliteitseisen. Die afspraken zijn vastgelegd in het convenant kwaliteit kinderopvang.Voorbeelden van deze landelijke kwaliteitseisen voor kinderopvang zijn:

 • Elke aanbieder van kinderopvang moet een pedagogisch beleidsplan hebben. Hierin kunnen de ouders lezen welke visie het kindcentrum heeft over de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen. Maar er staat ook specifieke informatie in het plan over bijvoorbeeld de groepsomvang en de leeftijdsopbouw van de groep.
 • De huisvesting van de kinderopvang moet aan eisen voldoen. Zo moet er op de dagopvang een afzonderlijke slaapruimte voor kinderen tot 1,5 jaar zijn. En zowel bij dagopvang als buitenschoolse opvang moet er per kind 3,5 m2 oppervlak in de groepsruimte beschikbaar zijn.

Individuele ouders kunnen met klachten over de kinderopvangorganisatie terecht bij de klachtencommissie waarbij de organisatie is aangesloten. Welke klachtencommissie dat is, staat in de klachtenregeling van de organisatie. Op de regeling voor individuele ouders is de Wet klachtrecht cliënten Zorgsector van toepassing.

Meer informatie over de Wet kinderopvang vindt u op:

De website van www.minocw.nl

Rondleiding plannen

Zelf zien en ervaren blijft de beste kennismaking...

U bent van harte welkom!

Voordat u kiest welke kinderdagverblijf  het beste bij u past, is het fijn om alvast de sfeer te proeven op onze locaties in Zoetermeer of Rotterdam. Dat kan bij ons, wilt u kennismaken en ervaren hoe leuk het voor uw kind is bij Njoy? Wij geven u graag een vrijblijvende rondleiding. Een rondleiding is mogelijk om 10.00 uur en 15.30 uur.

Binnenkijken op onze locaties

De sfeer proeven

Kennismaken met onze pedagogisch medewerkers

Zien hoe wij werken

Al uw vragen beantwoord

Rondleiding aanvragen


  10.00 uur15.30 uur

  De Voordelen van Njoy

  Dagopvang 

  Ruime openingstijden

  Kleine groepen zodat kinderen de aandacht krijgen die ze verdienen

  Wij zijn het gehele jaar open

  Hippe en frisse uitstraling

  Gecertificeerd VVE piramide

  Divers activiteiten programma dat de ontwikkeling stimuleert

  Interne coach voor de pedagogisch medewerkers, om de kwaliteit te waarborgen

  All-inclusive: u hoeft alleen maar een knuffel en speentje mee te geven

  GGD Inspectie

  Een tweede thuis...

  Goede kinderopvang is een plek waar uw kind zich thuis en vertrouwd voelt. Bij Njoy  werken vaste pedagogisch medewerkers die uw kind liefdevol opvangen en met behulp van activiteiten uitdagen zichzelf te ontplooien.

  Kwaliteit komt bij Kinderdagverblijf Njoy tot uiting door de inzet en enthousiasme van onze  professionele pedagogisch medewerkers, de bereiding en zorg voor het eten en het hoogwaardige speelgoed dat wij bieden. Alleen het beste is goed genoeg voor de kinderen van Njoy!

  Om dat doel iedere dag te bereiken, besteden onze pedagogische medewerkers veel aandacht aan de kwaliteit en verzorging van de kinderen. Zij werken altijd vanuit een oprechte passie en liefde voor het vak. Njoy is al meer dan 10 jaar op rij klachtenvrij én heeft uitstekende GGD inspectie rapporten.

  njoy via de app

  Njoy ouder app

  Leuk te weten wat wij allemaal doen

  De ouders die al bij Njoy zitten maken gebruik van de ouder app waarin zij kunnen zien hoe de dag verlopen is en wat voor leuke dingen de kinderen op een dag hebben gedaan.

  Daarnaast hebben wij een open (publieke) pagina van Njoy waarmee wij nieuwe ouders een indruk kunnen geven van de activiteiten binnen Kinderdagverblijf Njoy. Kinderen zijn hier niet herkenbaar in beeld gebracht

  Zo weet u precies wat u kind(eren) allemaal doen bij Njoy!

  KDV Njoy Zoetermeer

  Marsmanhove 25, 2726DA Zoetermeer

  079-3602916

  KDV Njoy Rotterdam

  Dinkel 3, 3068HB Rotterdam

  010-7171506

  Stel uw Vraag!