VVE programma

 • Wat bieden wij?

  • • dagopvang en buitenschoolse opvang;
  • • laag uurtarief;
  • • ruime openingstijden;
  • • kleine groepen zodat kinderen de aandacht krijgen die ze   verdienen;
  • • wij zijn het gehele jaar open;
  • • een hippe en frisse uitstraling;
  • • een gecertificeerd VVE piramide organisatie; een divers   activiteiten programma dat de ontwikkeling stimuleert op   een speelse wijze;
  • • centraal gelegen;
  • • interne coach voor de pedagogisch medewerkers, om de   kwaliteit te waarborgen;
  • • all-inclusive: u hoeft alleen maar een knuffel en speentje   mee te geven.
  LifeStyleXperience RTL4 en RTL5

Kinderdagverblijf Njoy is gecertificeerd in het voorschoolse educatieprogramma “Piramide”.

De Piramide methode stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Zo biedt Piramide elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen.

De educatieve methode voor alle jonge kinderen

 •  Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen
 •  Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers, leidsters en leerkrachten
 •  Het meest gebruikte VVE-programma
 •  Al sinds 1996 een groot succes

Piramide: het meest gebruikte VVE-programma

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De doelstelling van VVE is om de ontwikkeling van kinderen al op jonge leeftijd zo te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan worden vergroot. Piramide is het meest gebruikte VVE-programma en is ontwikkeld door Cito. De methode voldoet aan de kwaliteitskenmerken voor programma’s voor jonge kinderen . Zowel Nederlandse als buitenlandse onderzoeken tonen de positieve effecten ervan aan op de ontwikkeling van kinderen.

Piramide

Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in  hun ontwikkeling, door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Piramide biedt elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Een betere start kunt u ze niet geven!

Hoe werkt Piramide?

Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs de uitdagende activiteiten van Piramide maakt dit tot een feest. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Piramide werkt volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend. Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden:

 •  Persoonlijkheidsontwikkeling
 •  Sociaal-emotionele ontwikkeling
 •  Motorische ontwikkeling
 •  Kunstzinnige ontwikkeling
 •  Ontwikkeling van de waarneming
 •  Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen
 •  Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven
 •  Oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning

Deze ontwikkelingsgebieden komen altijd in samenhang aan bod. Zo leren kinderen prettig om te gaan met elkaar en plezier te hebben in het spel. Naast cognitieve vaardigheden leren ze bijvoorbeeld ook sociale en motorische vaardigheden.