Oudercommissie

 • Wat bieden wij?

  • • dagopvang en buitenschoolse opvang;
  • • laag uurtarief;
  • • ruime openingstijden;
  • • kleine groepen zodat kinderen de aandacht krijgen die ze   verdienen;
  • • wij zijn het gehele jaar open;
  • • een hippe en frisse uitstraling;
  • • een gecertificeerd VVE piramide organisatie; een divers   activiteiten programma dat de ontwikkeling stimuleert op   een speelse wijze;
  • • centraal gelegen;
  • • interne coach voor de pedagogisch medewerkers, om de   kwaliteit te waarborgen;
  • • all-inclusive: u hoeft alleen maar een knuffel en speentje   mee te geven.
  LifeStyleXperience RTL4 en RTL5

De oudercommissie van Kinderdagverblijf Njoy bestaat uit een groep ouders/verzorgers die de leiding ondersteuning biedt bij het ontwikkelen, vormgeven, toetsen en evalueren van het beleid. Zij vertegenwoordigen de ouders/verzorgers die gebruik maken van de diensten van Kinderdagverblijf Njoy. Het doel hierbij is dat de belangen van de kinderen en hun ouders zo goed mogelijk worden behartigd. U als ouder kunt dan ook met al uw suggesties ten behoeve van de kinderopvang terecht bij de oudercommissie.

De taken van de oudercommissie bestaan uit het overleg voeren met en advies geven aan de directie van Kinderdagverblijf Njoy over het interne beleid. Ook toetst en evalueert zij het kwaliteitsstelsel. Daarnaast betrekt de oudercommissie de andere ouders bij de kinderopvang, bijvoorbeeld door het organiseren van feestjes en themadagen.

Het aantal leden is minimaal drie en maximaal tien. Deze worden na vrijwillige aanmelding benoemd door de oudercommissie en bij stilzwijgend goedkeuren van de overige ouders. De zittingsduur komt overeen met de duur van plaatsing van eigen kinderen bij Kinderdagverblijf Njoy.

Uitsluitend ouders/verzorgers kunnen lid zijn van de oudercommissie. Personeelsleden en leden van de directie kunnen geen lid zijn, ook niet indien zij ouder zijn van een kind dat gebruik maakt van de kinderopvang. Per huishouden kan er maximaal één ouder lid zijn van de oudercommissie.

Het reglement van de oudercommissie is op te vragen via het hoofdkantoor van Kinderdagverblijf Njoy.