Klachten

Njoy

Onze medewerkers doen hun uiterste best om u en uw kind zo goed mogelijk en volgens gemaakte afspraken van dienst te zijn. Als u over de dienstverlening niet tevreden bent of klachten heeft, zijn onze medewerkers graag bereid daarover met u te praten om tot een oplossing te komen. Wij hechten er waarde aan om eventuele klachten direct zelf met u op te lossen, wanneer u echter zelf deze stap om welke reden dan ook niet wilt of kunt volgen kunt u de onafhankelijke klachtencommissie zelfstandig benaderen. Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Kinderdagverblijf Njoy stelt jaarlijks het jaarverslag klachten op. Voor de ouders ligt er een exemplaar ter inzage op de locaties. Deze is op te vragen bij de vestigingsmanager.

Wanneer eenzelfde klacht zich opnieuw voordoet of wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld door de leidster of de leidinggevende, heeft u de mogelijkheid een formele klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Op grond van artikel 1.57c, eerste lid, en artikel 2.13b, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen zijn houders van kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen verplicht aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende geschillencommissie voor het behandelen van geschillen.

De volledige klachtenprocedure en het klachtenreglement ligt ter inzage op het kinderdagverblijf.

Geschillen die voorgelegd kunnen worden aan de geschillencommissie moeten voortkomen uit onenigheid over het al dan niet nakomen van de algemene leveringsvoorwaarden kinderopvang.

Rondleiding plannen

Zelf zien en ervaren blijft de beste kennismaking...

U bent van harte welkom!

Voordat u kiest welke kinderdagverblijf  het beste bij u past, is het fijn om alvast de sfeer te proeven op onze locaties in Zoetermeer of Rotterdam. Dat kan bij ons, wilt u kennismaken en ervaren hoe leuk het voor uw kind is bij Njoy? Wij geven u graag een vrijblijvende rondleiding. Een rondleiding is mogelijk om 10.00 uur en 15.30 uur.

Binnenkijken op onze locaties

De sfeer proeven

Kennismaken met onze pedagogisch medewerkers

Zien hoe wij werken

Al uw vragen beantwoord

Rondleiding aanvragen


  10.00 uur15.30 uur

  De Voordelen van Njoy

  Dagopvang 

  Ruime openingstijden

  Kleine groepen zodat kinderen de aandacht krijgen die ze verdienen

  Wij zijn het gehele jaar open

  Hippe en frisse uitstraling

  Gecertificeerd VVE piramide

  Divers activiteiten programma dat de ontwikkeling stimuleert

  Interne coach voor de pedagogisch medewerkers, om de kwaliteit te waarborgen

  All-inclusive: u hoeft alleen maar een knuffel en speentje mee te geven

  GGD Inspectie

  Een tweede thuis...

  Goede kinderopvang is een plek waar uw kind zich thuis en vertrouwd voelt. Bij Njoy  werken vaste pedagogisch medewerkers die uw kind liefdevol opvangen en met behulp van activiteiten uitdagen zichzelf te ontplooien.

  Kwaliteit komt bij Kinderdagverblijf Njoy tot uiting door de inzet en enthousiasme van onze  professionele pedagogisch medewerkers, de bereiding en zorg voor het eten en het hoogwaardige speelgoed dat wij bieden. Alleen het beste is goed genoeg voor de kinderen van Njoy!

  Om dat doel iedere dag te bereiken, besteden onze pedagogische medewerkers veel aandacht aan de kwaliteit en verzorging van de kinderen. Zij werken altijd vanuit een oprechte passie en liefde voor het vak. Njoy is al meer dan 10 jaar op rij klachtenvrij én heeft uitstekende GGD inspectie rapporten.

  njoy via de app

  Njoy ouder app

  Leuk te weten wat wij allemaal doen

  De ouders die al bij Njoy zitten maken gebruik van de ouder app waarin zij kunnen zien hoe de dag verlopen is en wat voor leuke dingen de kinderen op een dag hebben gedaan.

  Daarnaast hebben wij een open (publieke) pagina van Njoy waarmee wij nieuwe ouders een indruk kunnen geven van de activiteiten binnen Kinderdagverblijf Njoy. Kinderen zijn hier niet herkenbaar in beeld gebracht

  Zo weet u precies wat u kind(eren) allemaal doen bij Njoy!

  KDV Njoy Zoetermeer

  Marsmanhove 25, 2726DA Zoetermeer

  079-3602916

  KDV Njoy Rotterdam

  Dinkel 3, 3068HB Rotterdam

  010-7171506

  Stel uw Vraag!