Gezondheid

 • Wat bieden wij?

  • • dagopvang en buitenschoolse opvang;
  • • laag uurtarief;
  • • ruime openingstijden;
  • • kleine groepen zodat kinderen de aandacht krijgen die ze   verdienen;
  • • wij zijn het gehele jaar open;
  • • een hippe en frisse uitstraling;
  • • een gecertificeerd VVE piramide organisatie; een divers   activiteiten programma dat de ontwikkeling stimuleert op   een speelse wijze;
  • • centraal gelegen;
  • • interne coach voor de pedagogisch medewerkers, om de   kwaliteit te waarborgen;
  • • all-inclusive: u hoeft alleen maar een knuffel en speentje   mee te geven.
  LifeStyleXperience RTL4 en RTL5

Kinderdagverblijf Njoy is de leefwereld van uw kind. Wij vinden het dan ook belangrijk dat deze wereld hygiënisch en veilig is.

In alle ruimtes en lokalen op de locaties wordt jaarlijks een risico-inventarisatie met betrekking tot gezondheid (RIG) uitgevoerd. Aan de hand hiervan worden actieplannen gemaakt waarin beschreven wordt wat wij eraan doen om de gezondheidsrisico’s te verkleinen. Wanneer het actieplan is afgerond bespreken wij dit met alle betrokkenen van de locatie en maken goede afspraken voor de dagelijkse werkzaamheden.

Kinderdagverblijf Njoy volgt de richtlijnen van de GGD omtrent ziektes: “gezondheidsrisico’s in een kindercentrum”.
Deze omschrijft de meest voorkomende ziektes en gaat in op de herkenning daarvan, de incubatietijd, de gevaren en gevolgen en het gebruik van medicijnen. Deze richtlijnen geven ook aan wanneer uw kind wel of juist niet opgevangen kan worden als het ziek is.

Bekijk hier het Beleidsplan veiligheid en gezondheid KDV