Ziektebeleid

 • Wat bieden wij?

  • • dagopvang en buitenschoolse opvang;
  • • laag uurtarief;
  • • ruime openingstijden;
  • • kleine groepen zodat kinderen de aandacht krijgen die ze   verdienen;
  • • wij zijn het gehele jaar open;
  • • een hippe en frisse uitstraling;
  • • een gecertificeerd VVE piramide organisatie; een divers   activiteiten programma dat de ontwikkeling stimuleert op   een speelse wijze;
  • • centraal gelegen;
  • • interne coach voor de pedagogisch medewerkers, om de   kwaliteit te waarborgen;
  • • all-inclusive: u hoeft alleen maar een knuffel en speentje   mee te geven.
  LifeStyleXperience RTL4 en RTL5

Ik ben ziek! Mag ik nu naar Njoy komen?

Kinderdagverblijf Njoy hanteert een beleid zieke kinderen. Het is moeilijk om precies aan te geven wanneer een kind precies ziek is en opgehaald moet worden door de ouders.  Wij volgen hierbij de richtlijnen van de GGD. Voor de beoordeling hiervan zullen wij altijd kijken naar het welbevinden van het kind. Wanneer een kind zichzelf niet prettig voelt en extra aandacht nodig heeft dan hoort het thuis. Wanneer een kind ziek wordt wanneer het bij ons is nemen wij contact op met de ouders met het verzoek het kind op te halen.

Medicijngebruik valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Wanneer de handelingen voor ons praktisch uitvoerbaar zijn vragen wij de ouders het  ‘formulier toediening medicijnen’  in te vullen.

Bekijk hier het Ziekteboekje van Kinderdagverblijf Njoy

Kinderen kunnen geneesmiddelen voorgeschreven krijgen door huisarts of specialist. Dit zijn dus middelen die op recept voorgeschreven worden. Ouders mogen allerlei geneesmiddelen aan hun kinderen toedienen. Als het kind deze middelen ook nodig heeft gedurende het verblijf op het kinderdagverblijf zullen de ouders hun ‘zeggenschap’ over deze toediening over willen dragen aan de pedagogisch medewerksters.

Bekijk hier het Protocol geneesmiddelenverstrekking