Tarieven

 • Wat bieden wij?

  • • dagopvang en buitenschoolse opvang;
  • • laag uurtarief;
  • • ruime openingstijden;
  • • kleine groepen zodat kinderen de aandacht krijgen die ze   verdienen;
  • • wij zijn het gehele jaar open;
  • • een hippe en frisse uitstraling;
  • • een gecertificeerd VVE piramide organisatie; een divers   activiteiten programma dat de ontwikkeling stimuleert op   een speelse wijze;
  • • centraal gelegen;
  • • interne coach voor de pedagogisch medewerkers, om de   kwaliteit te waarborgen;
  • • all-inclusive: u hoeft alleen maar een knuffel en speentje   mee te geven.
  LifeStyleXperience RTL4 en RTL5
Bereken u kosten met de Rekentool

Wilt u graag een indicatie hebben van de kosten voor kinderopvang met verrekening van de kinderopvangtoeslag? Wij hebben een handige rekentool om u een indicatie te gegeven van de kosten.

Het tarief voor KDV 2018 (0-4 jaar)

Alle tarieven zijn inclusief luiers, voeding (all inclusive Njoy concept).

Aantal dagen per week: Tarief per uur:
5 dagen € 7,13
4 dagen € 7,13
3 dagen € 7,13
2 dagen € 7,13
1 dag € 7,13

Het tarief voor BSO 2018 (4-12 jaar)

Alle tarieven zijn inclusief voeding (all inclusive Njoy concept).

Opvang soort:

Totaal per jaar:

School weken:

vakantie weken:

 Tarief per uur:
BSO 50 weken 40 10 € 7,13
Overige 2 weken 2 weken 2 € 7,13

Wat vergoed de overheid

Ouders betalen een bruto uurtarief voor kinderopvang. Bij Njoy is dit uurtarief € 7,13. Wanneer een ouder of een gezin een modaal inkomen heeft (een modaal inkomen is landelijk vastgesteld op € 33.152) dan krijgen zij 87.7% van de kosten vergoed bij een eerste kind en maar liefst 94 % bij een tweede of volgend kind. Dat betekent dat ouder(s) dus – bij een modaal inkomen – netto € 0,87 per uur betalen bij een eerste kind (87.7 % wordt vergoed van € 7,13) en bij een tweede of volgend kind betalen zij – bij een modaal inkomen – slechts € 0,43 netto per uur! Wat u uiteindelijk netto zelf betaald hangt af van de hoogte van de kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag is een bijdrage van de overheid en van uw werkgever in de kosten van kinderopvang. De kinderopvangtoeslag is geregeld in de Wet kinderopvang, die op 1 januari 2005 is ingegaan. De regeling voor de kinderopvangtoeslag is een zogenoemde ‘inkomensafhankelijke regeling’. Dit betekent dat u meer toeslag krijgt naarmate uw inkomen lager wordt. Maar niet alleen uw inkomen is van belang voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Ook uw gezinssamenstelling (heeft u bijvoorbeeld een partner) en de opvanggegevens tellen mee (hoeveel uur gaan uw kinderen bijvoorbeeld naar de opvang). Hier kunt u de kinderopvang toeslag aan te vragen.

Kosten sluitingsdagen

De officiële feestdagen als ook de overige sluitingsdagen zoals de studiedagen zijn verwerkt in de tarieven die Kinderdagverblijf Njoy hanteert.

Kinderopvangtoeslag

In de kinderopvangtoeslag is een bijdrage van uw werkgever opgenomen. De werkgevers zijn namelijk verplicht om bij te dragen in de kosten van kinderopvang. U hoeft dus niets apart aan te vragen bij uw werkgever. Indien u wilt berekenen wat de netto kosten in uw situatie zijn, dan kunt u een proefberekening maken op Belastingdienst proef berekening teruggave kinderopvang.

Betaalwijze opvangkosten

Tegelijkertijd met de plaatsingsovereenkomst ontvangt u een machtiging voor automatische incasso van de opvangkosten. De opvangkosten zullen maandelijks op de 25ste dag van de maand automatisch worden geïncasseerd van uw bankrekening. U ontvangt per maand vooraf (op de tiende dag van de maand) een gespecificeerde nota voor de opvang van uw kind in de desbetreffende periode. U betaalt de opvangkosten dus vooraf. Wanneer uw kind 4 jaar wordt, zal de laatste maand naar rato (de dag waarop uw kind 4 is geworden) worden verrekend.

Kinderopvangtoeslagtabel 2018

De kinderopvangtoeslag is een inkomensafhankelijke regeling, waarbij de toeslag vanaf een gezamenlijk toetsingsinkomen van € 107.115 euro gelijk is aan 33.3%. Bij een toetsinkomen tot € 21.806 kunt u voor het eerste kind 94% van de kosten aan kinderopvangtoeslag vergoed krijgen. De kinderopvangtoeslag wordt berekend aan de hand van een uitgebreid en gedetailleerd schijvensysteem. Meer inkomen betekent minder kinderopvangtoeslag met een minimum van 33.3%. Voor een tweede kind bedraagt de toeslag minimaal 64% oplopend naar 95%.

Kinderopvangtoeslagtabel 2018, percentage van de kosten van kinderopvang :

Toetsingsinkomen (gezamenlijk) vanaf Toetsingsinkomen (gezamenlijk) tot en met Percentage kinderopvangtoeslag 1e kind Percentage kinderopvangtoeslag 2e en volgend kind
lager dan 18.849 94,0% 95,0%
€ 18.850 € 20.105 94,0% 95,0%
€ 20.106 € 21.358 94,0% 95,0%
€ 21.359 € 22.614 94,0% 95,0%
€ 22.615 € 23.870 94,0% 95,0%
€ 23.871 € 25.124 93,8% 94,9%
€ 25.125 € 26.379 92,8% 94,8%
€ 26.380 € 27.630 92,0% 94,7%
€ 27.631 € 28.981 91,2% 94,6%
€ 28.982 € 30.329 90,4% 94,4%
€ 30.330 € 31.680 89,3% 94,2%
€ 31.681 € 33.029 88,7% 94,0%
€ 33.030 € 34.381 87,7% 94,0%
€ 34.382 € 35.730 86,8% 94,0%
€ 35.731 € 37.112 86,0% 94,0%
€ 37.113 € 38.496 85,1% 94,0%
€ 38.497 € 39.880 84,3% 94,0%
€ 39.881 € 41.263 83,4% 94,0%
€ 41.264 € 42.649 82,3% 94,0%
€ 42.650 € 44.033 81,8% 94,0%
€ 44.034 € 45.416 80,8% 94,0%
€ 45.417 € 46.800 80,1% 94,0%
€ 46.801 € 48.312 79,0% 94,0%
€ 48.313 € 51.278 77,2% 94,0%
€ 51.279 € 54.242 76,3% 93,5%
€ 54.243 € 57.209 74,9% 92,9%
€ 57.210 € 60.176 72,3% 92,4%
€ 60.177 € 63.140 69,6% 92,1%
€ 63.141 € 66.107 66,9% 91,3%
€ 66.108 € 69.072 64,1% 90,8%
€ 69.073 € 72.038 61,3% 90,2%
€ 72.039 € 75.006 58,7% 89,4%
€ 75.007 € 77.970 56,0% 88,9%
€ 77.971 € 80.938 53,3% 88,4%
€ 80.939 € 83.903 50,4% 88,1%
€ 83.904 € 86.867 47,7% 87,3%
€ 86.868 € 89.833 45,1% 86,9%
€ 89.834 € 92.858 42,3% 86,3%
€ 92.859 € 95.896 39,8% 85,5%
€ 95.897 € 98.933 37,4% 85,0%
€ 98.934 € 101.970 34,8% 84,6%
€ 101.971 € 105.006 33,3% 84,2%
€ 105.007 € 108.044 33,3% 83,4%
€ 108.045 € 111.083 33,3% 82,8%
€ 111.084 € 114.120 33,3% 82,3%
€ 114.121 € 117.155 33,3% 81,7%
€ 117.156 € 120.193 33,3% 81,3%
€ 120.194 € 123.231 33,3% 80,5%
€ 123.232 € 126.268 33,3% 79,9%
€ 126.269 € 129.305 33,3% 78,8%
€ 129.306 € 132.341 33,3% 78,4%
€ 132.342 € 135.379 33,3% 77,6%
€ 135.380 € 138.419 33,3% 76,5%
€ 138.420 € 141.454 33,3% 75,9%
€ 141.455 € 144.492 33,3% 74,9%
€ 144.493 € 147.528 33,3% 74,3%
€ 147.529 € 150.566 33,3% 73,5%
€ 150.567 € 153.604 33,3% 72,8%
€ 153.605 € 156.641 33,3% 72,0%
€ 156.642 € 159.678 33,3% 70,9%
€ 159.679 € 162.713 33,3% 70,3%
€ 162.714 € 165.752 33,3% 69,5%
€ 165.753 € 168.789 33,3% 68,7%
€ 168.790 € 171.827 33,3% 67,9%
€ 171.828 € 174.864 33,3% 67,2%
€ 174.865 € 177.901 33,3% 66,4%
€ 177.902 € 180.939 33,3% 65,6%
€ 180.940 € 183.975 33,3% 65,0%
€ 183.976 en hoger 33,3% 64,0%