Like Njoy kinderdagverblijf Zoetermeer Share Njoy kinderopvang Zoetermeer Youtube kanaal kinderdagverblijf njoy Feed kinderdagverblijf Zoetermeer

Tarieven

 • Wat bieden wij?

  • • dagopvang en buitenschoolse opvang;
  • • laag uurtarief;
  • • ruime openingstijden;
  • • kleine groepen zodat kinderen de aandacht krijgen die ze   verdienen;
  • • wij zijn het gehele jaar open;
  • • een hippe en frisse uitstraling;
  • • een gecertificeerd VVE piramide organisatie; een divers   activiteiten programma dat de ontwikkeling stimuleert op   een speelse wijze;
  • • centraal gelegen;
  • • interne coach voor de pedagogisch medewerkers, om de   kwaliteit te waarborgen;
  • • all-inclusive: u hoeft alleen maar een knuffel en speentje   mee te geven.
  LifeStyleXperience RTL4 en RTL5
Het tarief voor KDV 2017 (0-4 jaar)

Alle tarieven zijn inclusief luiers, voeding (all inclusive Njoy concept).

Aantal dagen per week: Tarief per uur:
5 dagen € 6,70
4 dagen € 6,70
3 dagen € 6,70
2 dagen € 6,70
1 dag € 6,70

 

Het tarief voor BSO 2017 (4-12 jaar)

Alle tarieven zijn inclusief voeding (all inclusive Njoy concept).

Opvang soort:

Totaal per jaar:

School weken:

vakantie weken:

 Tarief per uur:
BSO 49 weken 40 9 € 6,70
Overige 3 weken 3 weken 3 € 6,70

Bovenstaande BSO tarieven zijn inclusief 9 weken vakantie opvang.

Wat vergoed de overheid

Ouders betalen een bruto uurtarief voor kinderopvang. Bij Njoy is dit uurtarief € 6,70. Wanneer een ouder of een gezin een modaal inkomen heeft (een modaal inkomen is landelijk vastgesteld op € 33.152) dan krijgen zij 87.7% van de kosten vergoed bij een eerste kind en maar liefst 94 % bij een tweede of volgend kind. Dat betekent dat ouder(s) dus – bij een modaal inkomen – netto € 0,83 per uur betalen bij een eerste kind (87.7 % wordt vergoed van € 6,70) en bij een tweede of volgend kind betalen zij – bij een modaal inkomen – slechts € 0,40 netto per uur!

Kinderopvangtoeslagtabel 2017

De kinderopvangtoeslag is een inkomensafhankelijke regeling, waarbij de toeslag vanaf een gezamenlijk toetsingsinkomen van € 107.115 euro gelijk is aan 33.3%. Bij een toetsinkomen tot € 21.806 kunt u voor het eerste kind 94% van de kosten aan kinderopvangtoeslag vergoed krijgen. De kinderopvangtoeslag wordt berekend aan de hand van een uitgebreid en gedetailleerd schijvensysteem. Meer inkomen betekent minder kinderopvangtoeslag met een minimum van 33.3%. Voor een tweede kind bedraagt de toeslag minimaal 64% oplopend naar 95%.

Kinderopvangtoeslagtabel 2017, percentage van de kosten van kinderopvang :

gezamenlijk toetsingsinkomen vanaf gezamenlijk toetsingsinkomen tot kinderopvangtoeslageerste kind kinderopvangtoeslag tweede en volgende kind
inkomen eerste kind tweede e.v. kind
lager dan € 18.485 94,0% 95,0%
€ 18.486 € 19.716 94,0% 95,0%
€ 19.717 € 20.945 94,0% 95,0%
€ 20.946 € 22.177 94,0% 95,0%
€ 22.178 € 23.408 94,0% 95,0%
€ 23.409 € 24.638 93,8% 94,9%
€ 24.639 € 25.869 92,8% 94,8%
€ 25.870 € 27.096 92,0% 94,7%
€ 27.097 € 28.421 91,2% 94,6%
€ 28.422 € 29.743 90,4% 94,4%
€ 29.744 € 31.067 89,3% 94,2%
€ 31.068 € 32.390 88,7% 94,0%
€ 32.391 € 33.716 87,7% 94,0%
€ 33.717 € 35.039 86,8% 94,0%
€ 35.040 € 36.394 86,0% 94,0%
€ 36.395 € 37.752 85,1% 94,0%
€ 37.753 € 39.009 84,3% 94,0%
€ 39.110 € 40.465 83,4% 94,0%
€ 40.466 € 41.824 82,3% 94,0%
€ 41.825 € 43.182 81,8% 94,0%
€ 43.183 € 44.538 80,8% 94,0%
€ 44.539 € 45.895 80,1% 94,0%
€ 45.896 € 47.378 79,0% 94,0%
€ 47.379 € 50.286 77,2% 94,0%
€ 50.287 € 53.193 76,3% 93,5%
€ 53.194 € 56.103 74,9% 92,9%
€ 56.104 € 59.012 72,3% 92,4%
€ 59.013 € 61.919 69,6% 92,1%
€ 61.920 € 64.829 66,9% 91,3%
€ 64.830 € 67.736 64,1% 90,8%
€ 67.737 € 70.645 61,3% 90,2%
€ 70.646 € 73.556 58,7% 89,4%
€ 73.557 € 76.462 56,0% 88,9%
€ 76.463 € 79.373 53,3% 88,4%
€ 79.374 € 82.281 50,4% 88,1%
€ 82.282 € 85.187 47,7% 87,3%
€ 85.188 € 88.096 45,1% 86,9%
€ 88.097 € 91.062 42,3% 86,3%
€ 91.063 € 94.042 39,8% 85,5%
€ 94.043 € 97.020 37,4% 85,0%
€ 97.021 € 99.998 34,8% 84,6%
€ 99.999 € 102.976 33,3% 84,2%
€ 102.977 € 105.955 33,3% 83,4%
€ 105.956 € 108.935 33,3% 82,8%
€ 108.936 € 111.913 33,3% 82,3%
€ 111.914 € 114.890 33,3% 81,7%
€ 114.891 € 117.869 33,3% 81,3%
€ 117.870 € 120.848 33,3% 80,5%
€ 120.849 € 123.826 33,3% 79,9%
€ 123.827 € 126.805 33,3% 78,8%
€ 126.806 € 129.782 33,3% 78,4%
€ 129.783 € 132.761 33,3% 77,6%
€ 132.762 € 135.742 33,3% 76,5%
€ 135.743 € 138.719 33,3% 75,9%
€ 138.720 € 141.698 33,3% 74,9%
€ 141.699 € 144.675 33,3% 74,3%
€ 144.676 € 147.655 33,3% 73,5%
€ 147.656 € 150.634 33,3% 72,8%
€ 150.635 € 153.612 33,3% 72,0%
€ 153.613 € 156.590 33,3% 70,9%
€ 156.591 € 159.567 33,3% 70,3%
€ 159.568 € 162.547 33,3% 69,5%
€ 162.548 € 165.525 33,3% 68,7%
€ 165.526 € 168.504 33,3% 67,9%
€ 168.505 € 171.483 33,3% 67,2%
€ 171.484 € 174.461 33,3% 66,4%
€ 174.462 € 177.440 33,3% 65,6%
€ 177.441 € 180.418 33,3% 65,0%
€ 180.419 en hoger 33,3% 64,0%

 

De officiële feestdagen als ook de overige sluitingsdagen zoals de studiedagen zijn verwerkt in de tarieven die Kinderdagverblijf Njoy hanteert. Het bovengenoemde uurtarief is een bruto tarief. Wat u uiteindelijk netto zelf betaald hangt af van de hoogte van de kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag is een bijdrage van de overheid en van uw werkgever in de kosten van kinderopvang. De kinderopvangtoeslag is geregeld in de Wet kinderopvang, die op 1 januari 2005 is ingegaan. De regeling voor de kinderopvangtoeslag is een zogenoemde ‘inkomensafhankelijke regeling’. Dit betekent dat u meer toeslag krijgt naarmate uw inkomen lager wordt. Maar niet alleen uw inkomen is van belang voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Ook uw gezinssamenstelling (heeft u bijvoorbeeld een partner) en de opvanggegevens tellen mee (hoeveel uur gaan uw kinderen bijvoorbeeld naar de opvang). Hier kunt u de kinderopvang toeslag aan te vragen.

Kinderopvangtoeslag

In de kinderopvangtoeslag is een bijdrage van uw werkgever opgenomen. De werkgevers zijn namelijk verplicht om bij te dragen in de kosten van kinderopvang. U hoeft dus niets apart aan te vragen bij uw werkgever. Indien u wilt berekenen wat de netto kosten in uw situatie zijn, dan kunt u een proefberekening maken op Belastingdienst proef berekening teruggave kinderopvang.

Betaalwijze opvangkosten

Tegelijkertijd met de plaatsingsovereenkomst ontvangt u een machtiging voor automatische incasso van de opvangkosten. De opvangkosten zullen maandelijks op de 25ste dag van de maand automatisch worden geïncasseerd van uw bankrekening. U ontvangt per maand vooraf (op de tiende dag van de maand) een gespecificeerde nota voor de opvang van uw kind in de desbetreffende periode. U betaalt de opvangkosten dus vooraf. Wanneer uw kind 4 jaar wordt, zal de laatste maand naar rato (de dag waarop uw kind 4 is geworden) worden verrekend.

 

SLUIT
CLOSE